Stockholms universitet

Få stöd i mobilen för att ändra dina levnadsvanor

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat ett digitalt stöd för att hjälpa dig som student att förbättra dina levnadsvanor. Genom att delta i forskningsstudien Buddy kan du ta del av stödet helt gratis.

Målgruppen för stödet är högskole- och universitetsstudenter som vill ändra ohälsosamma levnadsvanor när det gäller alkohol, fysisk aktivitet, mat- och rökvanor. 

Du får stödet direkt i din mobil via sms och fokus ligger bland annat på återkoppling och reflektion på nuvarande levnadsvanor, tips och verktyg för att bygga strategier för förändring samt rekommendationer till andra tillgängliga stöd.

Buddy är en forskningsstudie som utvärderar stödet. Det är gratis att delta och du är helt anonym.

SMS:a buddy76 till 0732-62 03 55 för mer information.

Läs mer om Buddy-studien på Linköpings universitet

En ung kille tittar på sin mobiltelefon.
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos
På denna sida