Stockholms universitet

Tips om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa

Lär dig mer om vad psykisk hälsa är och vad du själv kan göra för att må bättre på Folkhälsomyndighetens webbsida om psykisk hälsa.

Vi på Studenthälsan vill slå ett slag för främjandet av psykiska hälsa. På webbsidan dinpsykiskahälsa.se hittar du fakta, tips och råd om vad som påverkar din psykiska hälsa, när du ska söka hjälp och hur du kan hjälpa andra.

Webbsidan drivs av Folkhälsomyndigheten och innehåller information inom en rad områden i form av artiklar och korta filmer som kan fungera som stöd och inspiration för hur du kan ta hand om dig själv och ditt mående. 

dinpsykiskahälsa.se

En student och en kurator promenerar på campus Frescati.
Foto: Jens Olof Lasthein
På denna sida