Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studenthandboken

Varje läsår tar vi fram en studenthandbok för dig som studerar vid Stockholms universitet. Den ger en samlad översikt över sådant som är bra att känna till och svar på många av de frågor som våra studenter ofta ställer. 

Studenthandboken som kan läsas digitalt eller laddas ned i pdf-format. Om du vill ha den i tryckt format finns den vid Infocenter i Studenthuset på campus Frescati.


Kontakt

Studentavdelningen
E-post: info@su.se