Ansök om examen

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala regler. Om ansökan godkänns utfärdas ett digitalt examensbevis som skickas till din e-postadress. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område.

Om du har läst vid mer än en högskola utfärdas examensbeviset normalt där du slutfört den sista kursen som ska ingå i examen. Undantag kan göras om de berörda högskolorna kommer överens om något annat i det enskilda fallet.

Magisterpromotion 2019, studenter håller upp sina diplom

Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera att alla kurser är slutrapporterade i Ladok innan du skickar in ansökan - kontakta i annat fall berörd institution.

Endast helt avslutade kurser med godkänt resultat (ej delkurs/moment) kan tas med i examensbeviset. Det är inte möjligt att inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges.

Ansök via Ladok på webben

Om du saknar inloggningsuppgifter till Ladok kan du istället ansöka om examensbevis via denna blankett: Ansökningsblankett för examensbevis (48 Kb)

Målet är att handläggningstiden inte ska överstiga två månader, men under sommarmånaderna kan det ta längre tid. Ärendet kan inte påbörjas förrän alla kurser är avslutade och ansökan är komplett. 

Alla examensansökningar behandlas i den ordning de kommit in till Examensenheten vid Studentavdelningen.

  • Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Kurser som i sin helhet har tillgodoräknats redovisas utan angivande av betyg.
  • Examensbeviset är på både svenska och engelska.
  • Diploma Supplement (DS) är ett dokument som bifogas examensbevis inom högre utbildning och är en utförlig beskrivning av din examen på engelska. Alla studenter vid Stockholms universitet som fullföljer sina studier mot en examen erhåller automatiskt ett DS tillsammans med sitt examensbevis.
  • Både examensbeviset och DS utfärdas endast i ett exemplar och är helt kostnadsfritt.
  • Examensbeviset dateras med det datum då examen utfärdas.

Betygssystem och betygsfördelning på Stockholms universitet

Du som är registrerad student och har skaffat inloggningsuppgifter kan logga in i Ladok och skapa ett eget resultatintyg. Resultatintyg över studieresultaten vid universitet går att få via studentexpeditionen på din institution eller vid Infocenter i Studenthuset

Examensbevis utfärdade 2016 och tidigare:

E-posta till arkivet@su.se. Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress den vidimierade kopian ska skickas.

Examensbevis utfärdade 2017 och senare:
E-posta till examen@su.se. Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress den vidimierade kopian ska skickas. 

Examensenheten

Telefontid
Måndag – torsdag: 10.00 – 11.30
Telefon: 08-16 10 85

Avvikande öppettider/ stängda dagar

E-post
Examen grundnivå och avancerad nivå:
examen@su.se

Examen forskarnivå:
disputationer@su.se

Tillgodoräknande av utlandsstudier:
transfer@su.se

Verifikationer:
verification@su.se

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post


Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

Examen och karriär