Karriärkurs: Att leda sig själv och andra

Arbetslivet handlar i stor utsträckning om samarbete. Som medarbetare, teammedlem och ledare krävs att du kan samarbeta väl med olika typer av människor. Ett gott samarbete bygger på god självinsikt.

Det handlar om att vara medveten om sina styrkor och utmaningar samt förstå hur och varför andra människor är olika dig själv.  

Studenter på väg uppför en trappa

Uppskattad och beprövad kurs 

"Att leda sig själv och andra" är en karriärkurs bestående av fyra tillfällen som ger studenter stöd i utvecklandet av sin självinsikt. Kursen har under sju år erbjudits studenter vid Företagsekonomiska institutionen där den varit mycket uppskattad. 

Jag har fått en ökad förståelse för mig själv och andra. Vi alla är olika, vilket är fantastiskt egentligen.

Tidigare kursdeltagare

Nu är vi på Centrala studie- och karriärvägledningen glada att i samarbete med EnneagramCenter kunna erbjuda den populära kursen för alla studenter vid Stockholms universitet. Antal platser är begränsat, först till kvarn gäller!


Information

Datum:
Onsdag 6 november, tisdag 12 november, onsdag 20 november och onsdag 27 november 

Tid:
15.00 – 17.00

Plats:
Ekosalen, Studenthuset

Diplom: 
De som medverkat vid alla fyra kurstillfällen får ett diplom.


Kursens delmoment

1. Introduktionsföreläsning onsdag 6 november
In introduktion till verktyget vi använder - Enneagrammet. Det är en personlighetsmodell som belyser hur olika vi människor är genom att visa olika styrkor, drivkrafter och motivation men också begränsande beteenden som hindrar oss från att nå vår potential.

2. Hitta din personliga grundstrategi tisdag 12 november 
Genom tester, övningar och diskussioner hjälper vi varandra att hitta var och ens personliga grundstrategi i Enneagrammet. Bygger på att deltagarna varit med på Introduktionsföreläsningen. 

3. Självinsikt och att leda andra onsdag 20 november 
Med utgångspunkt ifrån din grundstrategi får du diskutera och reflektera i grupp. Vi tittar också på typiska stressbeteenden. Olika grundstrategier ger också olika sätt att leda, både sig själv och andra. Vi berättar om vilka styrkor och utmaningar olika strategier har i en ledarroll. 

4. Medveten kommunikation onsdag 27 november 
Varför har vi svårt för vissa personer och funkar bra med andra? Till stor del handlar det om vårt eget och andras sätt att kommunicera samt hur vi tolkar det andra säger och gör. Genom föredrag och film belyser vi olika kommunikationsstilar som är typiska för olika grundstrategier. 


Anmälan

Genom att anmäla dig till  första tillfället anmäler du dig till hela kursen och får då automatiskt plats på resterande tre delmoment. 

Anmäl dig till kursen


Kursledare

Foto på kursledarna Anna Bolin och Tina Tornell.
Anna Bolin och Tina Tornell från EnneagramCenter leder kursen.

Om EnneagramCenter

EnneagramCenter coachar team, ledare och medarbetare i näringslivet till ett kreativt, utvecklande samarbete genom ökad självinsikt och större förståelse för varandra. 

www.enneagramcenter.se

Examen och karriär