Tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet

Har du tidigare studier eller erfarenhet av yrkesverksamhet kan du ansöka om tillgodoräknande.

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas.

För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Vem som beslutar om tillgodoräknande beror på vad studierna ska motsvaras av i din examen.

För mer information om regler för tillgodoräknande vid Stockholms universitet, se:

Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande

Om det gäller en kurs inom ditt huvudområde eller kurs inom annat ämne som är obligatoriskt och ska ingå i din examen måste ett tillgodoräknande göras. Varje institution beslutar om tillgodoräknande av tidigare studier inom sitt ämnesområde, inklusive utländsk utbildning och utbytesstudier.

Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen som valfria kurser/breddningsstudier utan något särskilt tillgodoräknande, förutsatt att utbildningsplanen eller de lokala examensreglerna ger utrymme för det.

Examensregler vid Stockholms universitet

Kurser som ingår i en behörighetsgivande examen får inte användas i en examen på avancerad nivå. I en examen får en kurs inte ingå samtidigt med en annan kurs med helt eller delvis likartat innehåll.

Kontakta studievägledningen på berörd institution för mer information

Vill du inkludera en redan läst kurs i en yrkesexamen, till exempel lärare, jurist, psykolog, psykoterapeut, socionom, studie- och yrkesvägledare, speciallärare? Då är det den ansvariga institutionen som beslutar om tillgodoräknande inom ramen för programmet, oavsett om det gäller svensk eller utländsk högskoleutbildning.

Kontakta studievägledningen på berörd institution för mer information

Om du vill få tidigare utlandsstudier prövade för tillgodoräknande som valfria kurser eller breddningsstudier i en kandidatexamen kontaktar du Studentavdelningen.
För att ansöka om tillgodoräknande:

  • Bifoga Official Transcript of Records (samtliga sidor). Intyget ska vara stämplat och underskrivet av universitetet/högskolan som du har läst vid. Information om lärosäte, kursnamn, datum för avslutade studier, nivå, poäng samt betyg ska framgå. Kom ihåg att även bifoga information om universitetets/högskolans utbildnings- och betygssystem, om det inte framgår av intyget. Obs! Betyg ska kunna visas upp i original på begäran.
  • Bifoga kursplaner för de aktuella kurserna.
  • Bifoga Learning agreement om du varit på utbytesstudier.

Om du har några frågor kontakta handläggare vid Studentavdelningen per e-post: transfer@su.se.

För studier som inte tillgodoräknas av en institution. Kontakta Studentavdelningen per e-post: transfer@su.se.

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Till ansökan behöver du bifoga dokument som styrker dina tidigare studier eller tidigare yrkesverksamhet. Vilka dokument som ska bifogas framgår i ansökningsformuläret. Efter att ansökan har prövats får du ett skriftligt beslut. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Ett tillgodoräknande kan få konsekvenser för dina fortsatta studier och för innehållet i examen. Det kan också påverka rätten till studiemedel. Om du har frågor kontakta gärna en studievägledare innan du ansöker.

Om du vill tillgodoräkna studier eller yrkesverksamhet som motsvarande en specifik kurs, del av kurs eller breddningsstudier inom ett visst ämne görs ansökan till berörd institution. 

Studieinformation och ansökan vid institutionerna

Om du vill ansöka om tillgodoräknande till:

  • Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
  • Institutionen för data- och systemvetenskap 
  • Psykologiska institutionen
  • Studentavdelningen

görs ansökan via följande länk:

Ansökan om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av utlandsstudier:
transfer@su.se

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post.
E-post: transfer@su.se

Telefon: 
Måndag – torsdag: 10.00 – 11.30
08–16 10 85

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

 

Examen och karriär