Tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning

Har du tidigare studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan du ansöka om att tillgodoräkna hela eller delar av utbildningen i din examen.

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas.

För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Vem som beslutar om tillgodoräknande beror på vad studierna ska motsvaras av i din examen.

Om det gäller en kurs inom ditt huvudområde eller kurs inom annat ämne som är obligatoriskt och ska ingå i din examen måste ett tillgodoräknande göras. Varje institution beslutar om tillgodoräknande av tidigare studier inom sitt ämnesområde, inklusive utländsk utbildning och utbytesstudier.

Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen som valfria kurser/breddningsstudier utan något särskilt tillgodoräknande, förutsatt att utbildningsplanen eller de lokala examensreglerna ger utrymme för det.

Examensregler vid Stockholms universitet

Kurser som ingår i en behörighetsgivande examen får inte användas i en examen på avancerad nivå. I en examen får en kurs inte ingå samtidigt med en annan kurs med helt eller delvis likartat innehåll.

Kontakta studievägledningen på berörd institution för mer information

Vill du inkludera en redan läst kurs i en yrkesexamen, till exempel lärare, jurist, psykolog, psykoterapeut, socionom, studie- och yrkesvägledare, speciallärare? Då är det den ansvariga institutionen som beslutar om tillgodoräknande inom ramen för programmet, oavsett om det gäller svensk eller utländsk högskoleutbildning.

Kontakta studievägledningen på berörd institution för mer information

Om du vill få tidigare utlandsstudier prövade för tillgodoräknande som valfria kurser eller breddningsstudier i en kandidatexamen kontaktar du Studentavdelningen.
För att ansöka om tillgodoräknande:

  • Bifoga Official Transcript of Records (samtliga sidor). Intyget ska vara stämplat och underskrivet av universitetet/högskolan som du har läst vid. Information om lärosäte, kursnamn, datum för avslutade studier, nivå, poäng samt betyg ska framgå. Kom ihåg att även bifoga information om universitetets/högskolans utbildnings- och betygssystem, om det inte framgår av intyget. Obs! Betyg ska kunna visas upp i original på begäran.
  • Bifoga kursplaner för de aktuella kurserna.
  • Bifoga Learning agreement om du varit på utbytesstudier.

Ansökan om tillgodoräknande på Ladok

Om du har några frågor kontakta handläggare vid Studentavdelningen per e-post: transfer@su.se.

För studier som inte tillgodoräknas av en institution. Kontakta Studentavdelningen per e-post: transfer@su.se.

Tillgodoräknande av utlandsstudier:
transfer@su.se

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post.
E-post: transfer@su.se
Telefon: 08–16 10 85

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

 

Examen och karriär