Högskoleexamen

Ingen högskoleexamen har ännu inrättats vid Stockholms universitet.

Kandidatexamen

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng.

En kandidatexamen ska:

  • innefatta studier med successiv fördjupning om minst 90 högskolepoäng inom ett huvudområde
  • inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet
  • innefatta sammanlagt max 30 högskolepoäng på avancerad nivå (gäller endast studier som påbörjas fr o m 2014-01-01)

Man kan endast få en kandiatexamen inom ett specifikt huvudområde. Det går att få två eller flera kandidatexamina i olika huvudområden och ändå använda samma kurser i de olika examina under förutsättning att examenskraven uppfylls för respektive examen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan endast utgöra grund för en kandidatexamen.

Länk till examensbeskrivningar i alla huvudområden