Magisterpromotion

Foto från magisterpromotion, trumpetfanfarer. Orasis foto/MÅ
 
 

Magisterpromotionen äger rum i Aula Magna generellt sista fredagen i maj respektive november. Vid högtiden får de som har tagit ut en examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, juristexamen, civilekonomexamen, vissa lärarexamina m.fl.) ta emot ett diplom som ett minne från tiden vid Stockholms universitet och högtiden (det egentliga beviset för erlagd examen skickas hem tidigare). Efter ceremonin anordnas mingel med lättare tilltugg.

Doktorspromotion

Foto med lagerkransar och examensbevis. Orasis foto/MÅ
 
 

De som under läsåret disputerat och dessutom tagit ut doktorsexamen senast 30/6 får en inbjudan till Stockholms universitets promotions- och installationshögtidlighet i Stadshuset, där du promoveras till doktor. Högtiden äger generellt rum sista fredagen i september. 

 Det är en högtidlig ceremoni där jurister tilldelas en doktorshatt och doktorer som tillhör en annan fakultet en lagerkrans. Samtliga nyblivna doktorer som deltar får också ett diplom till minne av högtiden.