Stockholms universitet logo, länk till startsida

Betygssystem och betygsfördelning

Stockholms universitet använder generellt en sjugradig betygsskala som är relaterad till de förväntade studieresultaten som gäller för kursen/ utbildningen. Undantagsvis förekommer andra betygsskalor vilket i så fall framgår av kursplan/utbildningsplan.

Den sjugradiga betygsskalan är graderad A, B, C, D, E, Fx samt F, där A utgör högsta betyg och E lägsta godkända betyg. Betygen Fx samt F utgör olika grader av underkänd. Betygen bestäms utifrån studentens prestation i förhållande till kursens förväntade studieresultat och betygskriterier, oberoende av andra studenters prestationer.

A Utmärkt
B Mycket bra
C Bra
D Tillfredsställande
E Tillräckligt
Fx Underkänd, något mer arbete krävs
F Underkänd, mycket mer arbete krävs

ECTS Grading Table – Jämförbar betygsfördelning

ECTS Grading Table (EGT) innebär att för varje avslutad kurs anges fördelningen av godkända betyg per betygssteg. Varje lärosäte ger betyg enligt sin lokala betygsskala men inkluderar EGT i studieintyg. Tabellen kan jämföras med betygsfördelningen på motsvarande kurser vid ett annat lärosäte, och skapar på så sätt jämförbarhet utan att gå omvägen över en annan betygsskala. EGT ges dock bara för kurser som funnits i två år.
De studenter som så begär ska få EGT inkluderat i sina studieintyg för kurser med resultat under minst två år.

Betyg i examensbeviset

  • I examensbeviset anges i en not vilken betygsskala som används för varje kurs.
  • Endast betyg på hel kurs kan ingå i examen.
  • Medelbetyg ges inte för en examen.


Läs mer i Regelboken

På denna sida