DS förbättrar transparensen av en akademisk prestation och förenklar ett akademiskt och professionellt erkännande av kunskaper och meriter i hela Europa och andra delar av världen.
Alla studenter vid Stockholms universitet som fullföljer sina studier mot en examen erhåller automatiskt ett DS tillsammans med sitt examensbevis. Både examensbevis och DS utfärdas endast vid ett tillfälle och är helt kostnadsfritt. Den bifogade filen nedan innehåller ett exempel på ett fullständigt Diploma Supplement och ett kursutdrag.