Stockholms universitet

Examensbevis

Här hittar du information om hur ett examensbevis vid Stockholms universitet är uppbyggt, samt hur du kan dela eller verifiera information om en examen.

 

Examensbeviset

Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats och till vem, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Kurser som i sin helhet har tillgodoräknats redovisas utan angivande av betyg.

Examensbeviset dateras med det datum då examen utfärdas.

Examensbeviset är på både svenska och engelska.

Bilaga 1 - Diploma Supplement

Diploma Supplement (DS) är ett dokument som bifogas examensbevis inom högre utbildning och är en utförlig beskrivning av examen på engelska. Den ger en standardiserad beskrivning av typen av examen, nivån, sammanhanget, innehållet och statusen för de studier som bedrivs och framgångsrikt genomförts av studenten. Diploma Supplement bidrar till insynen i studenternas akademiska prestationer och underlättar akademiskt och professionellt erkännande av kvalifikationer i hela Europa och andra delar av världen. Alla studenter vid Stockholms universitet som fullföljer sina studier mot en examen erhåller automatiskt ett DS tillsammans med sitt examensbevis.

Bilaga 2 - The Swedish Higher Education System

Beskriver det svenska högskolesystemet på engelska. Bilagan är utfärdad av UHR Universitets- och högskolerådet, Swedish Council for Higher Education.

Examensbevis utfärdade från och med 1 mars 2023 har inte bilaga 2. Informationen återfinns i bilaga 1 under punkt 8. 

The Swedish higher education system (154 Kb)

 

Kontrollera information om examen via kod delad av studenten

Den som har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte* har möjlighet att dela information om sin examen med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare). Delningen görs genom att en kontrollkod hämtas och förmedlas till mottagaren, som med hjälp av koden kan komma åt uppgifter om examen och dess innehåll.

Du som behöver kontrollera att en individ har en examen kan enkelt göra detta digitalt. Med hjälp av en kontrollkod som du får av individen vars examen du ska kontrollera, samt hens personnummer, kan du se uppgifter om examen och dess innehåll. Uppgifterna hämtas direkt från Ladok*.

Du kontrollerar uppgifter om examen genom att:
• Gå till (https://www.student.ladok.se/kontrollera)
• Ange kontrollkod och personnummer (som du får av individen vars examen du vill kontrollera)

*Delning av examen är möjlig för den som har sin examen registrerad i Ladok, som är det studieadministrativa system som används av de allra flesta svenska universitet och högskolor (https://ladok.se/om-oss/parter).

Om du har frågor om ett examensbevis är du alltid välkommen att kontakta Examensenheten vid Stockholms universitet, verification@su.se.

Digitala examensbevis

Från och med 1 juni 2019  utfärdar Stockholms universitet endast digitala examensbevis. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat. 

1 jan 2024 -

Digitala examensbevis utfärdade från och med 1 januari 2024 är e-stämplade. Information om verifiering hittar du på sista sidan i examensbeviset.

1 juni 2019 - 31 dec 2023

Digitala examensbevis  utfärdade mellan 1 juni 2019 och 31 december 2023 har två digitala signaturer och ett transaktionsnummer. Du kan genom att klicka på examenshandläggarens signaturer och/eller transaktionsnumret kontrollera att dessa är giltiga. På verifieringssidan visas en grön banner om signaturen/transaktionsnumret är giltigt. Vår leverantör av e-signering är Adobe Sign.

Du kan även verifiera transaktionsnummer manuellt genom länken nedan. 

Verifiera transaktionsnummer

Om du har frågor om ett examensbevis är du alltid välkommen att kontakta Examensenheten vid Stockholms universitet, verification@su.se.

Examensbevis utfärdat på papper

En student som har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte kan dela information om sin examen med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare). Delningen görs genom att en kontrollkod hämtas och förmedlas till mottagaren, som med hjälp av koden kan komma åt uppgifter om examen och dess innehåll. Se avsnitt Kontrollera information om examen via kod delad av studenten.

Om du har frågor om ett examensbevis är du alltid välkommen att kontakta Examensenheten vid Stockholms universitet, verification@su.se.

 

Digitala examensbevis

Från och med 1 juni 2019 utfärdar Stockholms universitet endast digitala examensbevis. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat. Tidigare utfärdade examensbevis på papper kan ej ersättas med digitala examensbevis. Kopia på tidigare utfärdat examensbevis.

1 januari 2024 -

Digitala examensbevis utfärdade från och med 1 januari 2024 är e-stämplade. Information om verifiering hittar du på sista sidan i examensbeviset. Examensbeviset laddar du själv ner från Ladok. Du kommer att få en notis per e-post när examensbeviset är utfärdat.

1 juni 2019 - 31 december 2023

Examensbeviset är en PDF/A-fil och innehåller e-signering. Du tar emot ditt digitala examensbevis via e-post och kan skicka det vidare till arbetsgivare och andra lärosäten. 

För att öppna examensbeviset på ett korrekt sätt ska du först ladda ner det på din dator och sedan öppna det med en PDF-läsare. Om du öppnar det med en PDF-redigerare, är risken att du inte kan öppna det eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera.

Ditt examensbevis är inte lösenordskyddat. Frågar din dator ändå om ett lösenord, använder du fel typ av program, vänligen prova då istället en PDF-läsare. PDF-läsare kan laddas ner gratis från internet. Vill du eller någon annan verifiera ditt examensbevis klickar du på examenshandläggarens signatur på bevisets förstasida. Du kan också klicka på signaturen eller transaktionsnumret på sista sidan på Diploma Supplement. På verifieringssidan visas en grön banner om signaturen/transaktionsnumret är giltigt. 

Skulle du tappa bort filen med ditt digitala examensbevis kan vi skicka den igen, kontakta oss på examen@su.se.

Du kan också dela information om din examen till tex en arbetsgivare enligt information ovan se ” Dela information om examen”.

Examensbevis utfärdat på papper

Har du ett examensbevis som utfärdats på papper kan du inte få ett nytt digitalt examensbevis, du kan få en vidimerad kopia på ditt examensbevis antingen via post eller mejl, se ”Vidimerad kopia” nedan.

Har du en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte så har du möjlighet att dela information om din examen med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare). Delningen görs genom att en kontrollkod hämtas och förmedlas till mottagaren, som med hjälp av koden kan komma åt uppgifter om examen och dess innehåll. Se avsnitt Dela information om utfärdat examensbevis.

Dela information om din examen

Informationen riktar sig till dig som har en utfärdad examen och vill dela information om din examen med någon, till exempel en arbetsgivare.

Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen kan logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av information om din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren, till exempel en arbetsgivare, att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Du delar din examen genom att:

• Logga in i Ladok för studenter och gå till ”Examen och bevis”
• Välj ”Dela bevis”
• Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

Inloggning och återkomst till Ladok för studenter

Vidimerad kopia

Är ditt examensbevis utfärdat 2021 eller tidigare: Beställer du kopia från Stockholms universitetsarkiv via webbformulär 

Examensbevis utfärdade 2022 eller senare: Mejla examen@su.se. Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress den vidimerade kopian ska skickas.

 

Kontakta Examensenheten

E-post
Examen grundnivå och avancerad nivå:
examen@su.se

Examen forskarnivå
disputationer@su.se

Tillgodoräknande av utlandsstudier
tillgodo@su.se

Verifikationer
verification@su.se

Telefontid
Tisdag och torsdag 10.00-11.00
Telefon: 08-16 10 85

Ingen telefontid mellan 28 juni och 26 augusti. 

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

På denna sida