Stockholms universitet logo, länk till startsida

2007 års examensordning

2007 års examensordning gäller för dig som påbörjat dina studier från och med 1 juli 2007.

 

Examina på grund- och avancerad nivå

Högskoleexamen

Ingen högskoleexamen har ännu inrättats vid Stockholms universitet.

Kandidatexamen

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng.

En kandidatexamen ska:

  • innehålla kurser med successiv fördjupning om minst 90 högskolepoäng inom ett huvudområde
  • inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet
  • innefatta sammanlagt max 30 högskolepoäng på avancerad nivå (gäller endast studier som påbörjas fr o m 2014-01-01)

Man kan endast få en kandidatexamen inom ett specifikt huvudområde. Det går att få två eller flera kandidatexamina i olika huvudområden och ändå använda samma kurser i de olika examina under förutsättning att examenskraven uppfylls för respektive examen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan endast utgöra grund för en kandidatexamen.

Magisterexamen

Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng.

En magisterexamen ska:

  • innehålla kurser på avancerad nivå om minst sammanlagt 45 högskolepoäng, varav minst sammanlagt 30 högskolepoäng inom ett huvudområdet inklusive självständigt arbete (gäller endast studier som påbörjas fr o m 2014-01-01)
  • huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå, varav minst sammanlagt 30 högskolepoäng inom huvudområdet, inklusive självständigt arbete (gäller endast studier som påbörjas innan 2014-01-01)
  • inkludera ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng.

En masterexamen ska:

  • innehålla kurser på avancerad nivå om minst sammanlagt 90 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom ett huvudområde, inklusive självständigt arbete (gäller endast studier som påbörjas fr o m 2014-01-01)
  • huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde varav minst 60 högskolepoäng inom ett huvudområde, inklusive självständigt arbete (gäller endast studier som påbörjas innan 2014-01-01)
  • inkludera ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två självständiga examensarbeten om vardera 15 högskolepoäng inom ett huvudområde 

För att du ska kunna få ut en magister- och/eller masterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Observera att du inte kan inkludera en kurs som ingår i din behörighetsgivande examen på grundnivå i din magister- eller masterexamen.

Undantag kan göras om den behörighetsgivande examen omfattar mer än 180 hp. Bedömningen om kurser från grundnivå eller kurser utanför huvudområdet kan medtagas i en magister- eller masterexamen görs av den institution där du skriver ditt självständiga examensarbete på avancerad nivå.

Man kan endast få en magister- respektive masterexamen inom ett specifikt huvudområde. Det går att få två eller flera examina i olika huvudområden och ändå använda samma kurser i de olika examina under förutsättning att examenskraven uppfylls för respektive examen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan endast utgöra grund för en magister- respektive masterexamen.

På denna sida