• Om du slutfört samtliga kurser som ska ingå i din examen före den 1 juli 2007 kan din ansökan endast prövas mot 1993 års examensbestämmelser.
  • Du som påbörjat din högskoleutbildning före den 1 juli 2007 och slutför den efter den 1 juli 2007 kan välja att ansöka om examen antingen enligt 1993 års eller de nuvarande bestämmelserna.
  • Examina (högskole-, kandidat-, och magisterexamen) enligt de tidigare bestämmelserna (1993 års examensordning) kan utfärdas även i framtiden under förutsättning av att kurserna är slutförda (betygsdatum) senast 30 juni 2015.

Huvudämnen i examen 1993 (14 Kb)