Stockholms universitet logo, länk till startsida

Examensbenämningar för generella examina

Humanistiska fakulteten

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts
Filosofie magisterexamen / Master of Arts (60 credits)
Filosofie masterexamen / Master of Arts (120 credits)

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Science
Ekonomie* kandidatexamen / Bachelor of Science
Politices** kandidatexamen / Bachelor of Science

Filosofie magisterexamen / Master of Science (60 credits)
Ekonomie* magisterexamen / Master of Science (60 credits)
Politices** magisterexamen / Master of Science (60 credits)

Filosofie masterexamen / Master of Science (120 credits)
Ekonomie* masterexamen / Master of Science (120 credits)
Politices** masterexamen / Master of Science (120 credits)

* Förledet "Ekonomie" används för:
1. Kandidatexamen inom nationalekonomi som inkluderar minst 30 hp företagsekonomi samt för kandidatexamen inom företagsekonomi som inkluderar minst 30 hp nationalekonomi.
2. Examen på avancerad nivå (magister/master) när studenten själv ansöker om examen med förledet ekonomie inom något av följande huvudområden: Företagsekonomi, finansiell ekonomi, management, marknadsföring, redovisning, nationalekonomi samt ekonometri.

** Förledet "Politices" används för:
1. Kandidatexamen inom ramen för Pol.kand.programmet i nationalekonomi och statsvetenskap.
2. Kandidatexamen på fristående kurs vid kurskombinationen 90 hp (inklusive examensarbete om 15 hp) inom huvudområdet nationalekonomi eller statsvetenskap, minst 60 hp inom det av huvudområdena nationalekonomi eller statsvetenskap som inte utgör huvudområde för examen.
3. Examen på avancerad nivå (magister/master) inom huvudområdet statsvetenskap.

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskaplig kandidatexamen / Bachelor of Science
Filosofie* kandidatexamen / Bachelor of Science

Naturvetenskaplig magisterexamen / Master of Science (60 credits)
Filosofie* magisterexamen / Master of Science (60 credits)

Naturvetenskaplig masterexamen / Master of Science (120 credits)
Filosofie* masterexamen / Master of Science (120 credits)

* Förledet "filosofie" används för följande huvudområden: beräkningsteknik, datalogi, försäkringsmatematik, geografi, matematik, matematiska vetenskaper, matematisk statistik, tillämpad matematik, matematikämnets didaktik, naturvetenskapsämnenas didaktik och utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner.

Juridiska fakulteten
Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap/Bachelor of Legal Science

Juris magisterexamen/ Master of Laws (60 credits

Fr o m 1 juli 2015 utfärdar Studentavdelningen alla examina inom juridisk fakultet.

På denna sida