Grundnivå

Etnologi kandidatexamen (324 Kb)

Genusvetenskap kandidatexamen (319 Kb)

Religionshistoria kandidatexamen (319 Kb)

Avancerad nivå

Etnologi magistexamen (320 Kb)

Etnologi mastexamen (321 Kb)

Genusvetenskap magisterexamen (320 Kb)

Genusvetenskap masterexamen (321 Kb)

Religionshistoria magisterexamen (320 Kb)

Religionshistoria masterexamen (321 Kb)