Grundnivå

Svenska kandidatexamen (329 Kb)

Svenska som andra språk kandidatexamen (323 Kb)

Nordiska språk kandidatexamen rev 160203 (321 Kb)

Språkdidaktik kandidatexamen (319 Kb)

Avancerad nivå

Svenska magisterexamen (321 Kb)
Svenska masterexamen (322 Kb)

Svenska som andra språk magisterexamen (321 Kb)

Svenska som andra språk masterexamen (322 Kb)

Nordiska språk magisterexamen rev 160203 (380 Kb)

Nordiska språk masterexamen rev 160203 (381 Kb)

Tvåspråkighet magisterexamen (319 Kb)

Tvåspråkighet masterexamen (320 Kb)

Språkdidaktik magisterexamen (320 Kb)

Språkdidaktik masterexamen (321 Kb)