I examensbeskrivningarna anges vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde och med en viss inriktning för att uppfylla kraven för en examen, oavsett om kurser läses fristående eller inom ett program.

Tillämpning av lokala examensregler

Vilka studenter omfattas av de nya lokala examensbeskrivningarna?

Studenter som inom ramen för huvudområdet för examen vill ha med kurser som samtliga påbörjats vid Stockholms universitet HT 2016 eller senare omfattas av de lokala examensbeskrivningarna.

Studenter som VT 2016 eller tidigare påbörjat studier (inom ramen för huvudområdet) vid Stockholms universitet omfattas inte av de lokala examensbeskrivningarna.

Beslut om tillämpning av lokala examensregler (363 Kb)