Generella examina

Generella examina

Här presenteras information om nationella och lokala regler för de generella examina på grund- och avancerad nivå som universitetet utfärdar.

De generella examina (kandidat-, magister-, och masterexamen) innehåller ett huvudområde, i vissa fall med en inriktning, som visar profilen i examen. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, d.v.s. det är inte möjligt att inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges. Kurs med överskjutande poäng får medtas i examensbeviset om kursen är nödvändig för att examenskraven ska uppfyllas, dock utan att de överskjutande poängen medräknas i examens totalsumma.

Lokala examensregler för kandidat-, magister- och masterexamen. Gäller för studenter som påbörjar kurser inom huvudområdet för examen från HT 2016 och framåt.

Examensbenämningar för generella examina

Examensbenämningar för generella examina vid Stockholms universitet.

Examen enligt 1993 års examensordning

Högskole-, kandidat-, och magisterexamen kan fortfarande utfärdas. Kurserna måste dock vara avslutade (betygsdatum) senast 30 juni 2015.