Man kan endast få en magister- respektive masterexamen inom ett specifikt huvudområde. Det går att få två eller flera examina i olika huvudområden och ändå använda samma kurser i de olika examina under förutsättning att examenskraven uppfylls för respektive examen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan endast utgöra grund för en magister- respektive masterexamen.

Länk till examensbeskrivningar i alla huvudområden

Magisterexamen

Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng.

En magisterexamen ska:

  • innehålla kurser på avancerad nivå om minst sammanlagt 45 högskolepoäng (inkl självständigt arbete) (gäller endast studier som påbörjas fr o m 2014-01-01)
  • huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå (gäller endast studier som påbörjas före 2014-01-01)
  • omfatta kurser inom ett huvudområde om minst sammanlagt 30 högskolepoäng
  • inkludera ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet

För att du ska kunna få ut en magisterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Observera att du inte kan inkludera en kurs som ingår i din behörighets-givande examen på grundnivå i din examen på avancerad nivå. Undantag kan göras om den behörighetsgivande examen omfattar mer än 180 hp.

Bedömningen om kurser från grundnivå eller kurser utanför huvudområdet kan medtagas i en examen på avancerad nivå görs av den institution där du skriver ditt självständiga examensarbete på avancerad nivå.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng.

En masterexamen ska:

  •  innehålla kurser på avancerad nivå om minst sammanlagt 90 högskolepoäng (inkl självständigt arbete) (gäller endast studier som påbörjas fr o m 2014-01-01)
  • huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå (gäller endast studier som påbörjas före 2014-01-01)
  • omfatta kurser inom ett huvudområde om minst 60 högskolepoäng
  • inkludera ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet eller två självständiga examensarbeten om vardera 15 högskolepoäng.

För att du ska kunna få ut en masterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Observera att du inte kan inkludera en kurs som ingår i din behörighets-givande examen på grundnivå i din masterexamen. Undantag kan göras om den behörighetsgivande examen omfattar mer än 180 hp.

Bedömningen om kurser från grundnivå eller kurser utanför huvudområdet kan medtagas i en masterexamen görs av den institution där du skriver ditt självständiga examensarbete på avancerad nivå.