Lärarexamina

Lärarexamina

För att ansöka om lärarexamen krävs att du slutfört studier enligt den utbildningsplan som gäller för lärarprogrammet ifråga. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, d.v.s. du kan inte inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges nedan. Kurser från andra lärosäten måste tillgodoräknas inom programmet för att kunna ingå i en lärarexamen.

Om du påbörjade studierna på lärarprogrammet senast VT 2007 kan du ta ut lärarexamen till och med 30 juni 2020.

KONTAKT

Examensgruppen

Telefontid
Måndag - torsdag: 10.00-12.00   
  Telefon:  08-16 10 85 

E-post
Examen grundnivå och avancerad nivå: examen@su.se
Examen forskarnivå: disputationer@su.se
Tillgodoräknande av utlandsstudier: transfer@su.se

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

Vanliga frågor och svar om examen