Grundnivå

 • Yrkeslärarexamen                      90 högskolepoäng  
  (Higher Education Diploma in Vocational Education)   
 • Grundlärarexamen (fritidshem)  180 högskolepoäng
  (Degree of Bachelor of Arts in Primary Education –
  Extended School)
 • Förskollärarexamen                   210 högskolepoäng
  (Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education)                       

Avancerad nivå

 • Grundlärarexamen (förskoleklass, åk 1-3)   240 högskolepoäng

  (Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1-3)

 • Grundlärarexamen (åk 4-6)                             240 högskolepoäng

  (Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4-6)

 • Ämneslärarexamen (åk 7-9)                             270-300 högskolepoäng

  (Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education)

 • Ämneslärarexamen (gymnasieskolan)          300-330 högskolepoäng

  (Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education)

Information om de olika lärarprogrammen finns på Lärarutbildningsportalen