Lärarexamen 120 poäng

(Degree of Bachelor of Education)
(yrkesämnen i gymnasieskolan) inkl examensarbete 10 poäng samt omfattande yrkesverksamhet och relevant högskoleutbildning om minst 60 p eller motsv. utbildning.

Lärarexamen 140 poäng

(Degree of Bachelor of Education)

(förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år) inkl examensarbete minst 10 poäng

Lärarexamen 180 poäng

(Degree of Master of Education)

(grundskolans senare år) med minst en fördjupning till minst 60 p i relevanta ämnen/ämnesområden inkl examensarbete minst 10 poäng (se särskilda krav för svenska och samhällskunskap)

Lärarexamen 180, 200, 220 poäng

(Degree of Master of Education)

(gymnasieskolan) med två fördjupningar till minst 60 p i relevanta ämnen/ämnesområden inkl examensarbete minst 10 poäng (se särskilda krav för svenska och samhällskunskap)

Läs mer:
Examensregler för lärarexamen - antagna HT2001-VT2007, finns i bifogad pdf-fil.