Grundnivå    (Bachelor of Science/of Arts in Education)

  • Lärarexamen 180 högskolepoäng, inkl examensarbete minst 15 hp (gymnasielärare i yrkesämnen, inkl vård, hälsa och omsorg)
  • Lärarexamen 210 högskolepoäng, inkl examensarbete minst 15 hp (förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare år)

Avancerad nivå   (Master of Science/of Arts in Education)

  • Lärarexamen 240 högskolepoäng, (grundskolans tidigare år)
  • Lärarexamen 270 högskolepoäng (grundskolans senare år)
  • Lärarexamen 270, 300 eller 330 högskolepoäng (gymnasieskolan)

För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och att studenten fullgjort ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng.
 

Läs mer:
Examensregler för lärarexamen- antagna HT 2007 - VT2011 finns i bifogad pdf-fil.