Yrkesexamina

Yrkesexamina

Här presenteras information om de regler som gäller för de olika yrkesexamina på grund- och avancerad nivå som universitetet utfärdar. Alla yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde. För att ansöka om yrkesexamen krävs det att du blivit antagen till och slutfört yrkesprogrammet ifråga.
Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, d.v.s. du kan inte inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges. Kurser från andra lärosäten måste tillgodoräknas inom programmet för att kunna ingå i en yrkesexamen.

Yrkesexamina på avancerad nivå

Hit räknas till exempel jurist-, civilekonom-, psykolog- och speciallärarexamen.

KONTAKT

Examensgruppen

Telefontid
Måndag - torsdag: 10.00-12.00   
  Telefon:  08-16 10 85 

E-post
Examen grundnivå och avancerad nivå: examen@su.se
Examen forskarnivå: disputationer@su.se
Tillgodoräknande av utlandsstudier: transfer@su.se

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

Vanliga frågor och svar om examen