Stockholms universitet logo, länk till startsida

Yrkesexamina på grundnivå och avancerad nivå

Alla yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde. För att ansöka om yrkesexamen krävs det att du blivit antagen till och slutfört yrkesprogrammet ifråga.

Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, det vill säga du kan inte inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges.

Kurser från andra lärosäten måste tillgodoräknas inom programmet för att kunna ingå i en yrkesexamen.


 

Yrkesexamina på grundnivå

Socionomexamen / Bachelor of Science in Social Work

Socionomexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. Studenten skall inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studie- och yrkesvägledarexamen / Bachelor of Arts in Study and Career Guidance

Studie- och yrkesvägledarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. För studenter som påbörjat utbildningen tidigare än höstterminen 2007 utfärdas examen enligt äldre bestämmelser.


 

Yrkesexamina på avancerad nivå

Civilekonomexamen / Master of Science in Business and Economics

Civilekonomexamen omfattar 240 högskolepoäng (inkl ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng) och uppnås efter fullgjorda kursfordringar enligt utbildningsplan.

Universitetet utfärdar inte civilekonomexamen efter 2012-12-31. Studenter antagna till civilekonomprogrammet före 2013-01-01 som har fullgjort sin utbildning och ansökt om civilekonomexamen senast 2018-06-30 har rätt att få denna examen, enligt rektors beslut 2016-03-31.

Juristexamen / Master of Laws

Juristexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar om 270 högskolepoäng. Studenten skall inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Psykologexamen / Master of Science in Psychology

Psykologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. Studenten skall uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog. Studenten skall inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Psykoterapeutexamen / Postgraduate Diploma in Psychotherapy

Psykoterapeutexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng under en treårsperiod. Därtill ställs krav på;

  • avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser)
  • läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri,
  • socionomexamen, eller
  • annan motsvarande examen.

För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. Studenten skall inom ramen för utbildningen ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Sjukhusfysikerexamen / Master of Science in Medical Physics

Sjukhusfysikerexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. För sjukhusfysikerexamen skall studenten uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjukhusfysiker. Studenten skall inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Speciallärarexamen / Postgraduate Diploma in Special Needs Training

Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen med inriktning mot kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling, annan avlagd lärarexamen med svenska eller matematik eller annan avlagd lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper.

Specialpedagogexamen / Postgraduate Diploma in Special Educational Needs

Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen. För studenter som påbörjat utbildningen tidigare än höstterminen 2007 utfärdas examen enligt tidigare bestämmelser (1993 års examensordning).

På denna sida