Yrkesexamina

Yrkesexamina

Här presenteras information om de regler som gäller för de olika yrkesexamina på grund- och avancerad nivå som universitetet utfärdar. Alla yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde. För att ansöka om yrkesexamen krävs det att du blivit antagen till och slutfört yrkesprogrammet ifråga.
Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, d.v.s. du kan inte inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges. Kurser från andra lärosäten måste tillgodoräknas inom programmet för att kunna ingå i en yrkesexamen.

Lärarexamen

För att ansöka om lärarexamen krävs att du slutfört studier enligt den utbildningsplan som gäller för lärarprogrammet ifråga. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, d.v.s. du kan inte inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges nedan. Kurser från andra lärosäten måste tillgodoräknas inom programmet för att kunna ingå i en lärarexamen.

Om du påbörjade studierna på lärarprogrammet senast VT 2007 kan du ta ut lärarexamen till och med 30 juni 2023.