Student med bärbar dator i Studenthuset Foto: Niklas Björling

Generella examina

De generella examina (kandidat-, magister-, och masterexamen) innehåller ett huvudområde, i vissa fall med en inriktning, som visar profilen i examen. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, d.v.s. det är inte möjligt att inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges. Kurs med överskjutande poäng får medtas i examensbeviset om kursen är nödvändig för att examenskraven ska uppfyllas, dock utan att de överskjutande poängen medräknas i examens totalsumma.

Yrkesexamina