Stockholms universitet

Frågor och svar

Här finns svaren på de mest förekommande frågorna om examen på grundnivå och avancerad nivå.

 

Frågor om ansökan

Du ansöker om examensbevis via Ladok på webben. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du ansöka på Ansökningsblankett examen (48 Kb) .

Vårt mål är att handläggningstiden för kompletta ansökningar inte ska överstiga två månader. Alla ansökningar prövas enskilt därför kan handläggningstiden för ansökningar inkomna under samma tidsperiod variera. 

Examensbeviset dateras med det datum då examen utfärdas.

 

Vilka examensregler gäller för mig?

Du som påbörjat din utbildning höstterminen 2007 eller senare kan endast få en examen enligt de nya bestämmelserna, 2007 års examensordning. För studier som påbörjats HT16 och senare gäller även lokala examensbeskrivningar för respektive huvudområde.

Har du slutfört samtliga kurser som ska ingå i din examen före den 1 juli 2007 kan din ansökan endast prövas mot 1993 års examensordning.

Om du påbörjat dina studier innan 1 juli 2007 och den senast avslutade kursen är innan 30 juni 2015, så kan du välja om du vill ansöka om examen enligt 1993 års eller 2007 års examensordning.

Har du äldre studier (före 1977) som är dokumenterade i tentamensbok som ska ingå i examen ska tentamensboken uppvisas i original

Läs mer om examensregler

 

Vilka kurser kan jag ha med i min examen?

Kurser som är på högskolenivå och som inte överlappar innehållsmässigt med andra lästa kurser kan klassas som övriga/valfria kurser. Dessa kan medräknas i examen i enlighet med lokala examensbeskrivningar samt generella examensregler på Stockholms universitet.

Är du osäker på vilka kurser som är obligatoriska för din examen så hittar du examenskraven i den lokala examensbeskrivningen för huvudområdet. Du omfattas av den lokala examensbeskrivning som gäller när du påbörjar dina studier inom huvudområdet på SU, finns det sen en senare revidering av examensbeskrivningen som är fördelaktigare så har du rätt att prövas mot den istället.

Om din examen kan innehålla valfria kurser så kan studievägledare antingen på institutionen eller centralt hjälpa dig med hur du kan tänka för att välja ut rätt kurser i examen för just dig.

Central studie- och karriärvägledning

Studievägledare efter ämne A–Ö

 

För att en ansökan om tillgodoräknande ska behandlas så måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/den högskola där beslutet fattats. Normalt fattar berörd institution beslut om tillgodoräknande av utlandsstudier inom huvudämnet och breddningsämne.

När det gäller utbildningsprogram som leder till yrkesexamen är det alltid institutionen som beslutar. Detta innebär att ansökan lämnas till den institution som ansvarar för ämnet/programmet.

Finns inte ämnet vid Stockholms universitet eller om utlandsstudierna är av mindre omfattning (mindre än 30 hp), melja tillgodo@su.se.

Helt avslutade kurser med godkänt resultat kan tas med i examensbeviset. Delkurs eller del av kurs med godkänt resultat kan tas med om den bedöms vara tydligt definierbar.

Önskemål om att inkludera delkurs eller del av kurs i examen anges i fritextfältet i examensansökan.

Ja, det går bra i en kandidatexamen. Observera dock att har du påbörjat dina studier inom huvudområdet efter höstterminen 2016 omfattas du av de lokala examensbeskrivningarna.

Kursinnehåll får ej överlappa, vid eventuell överlapp görs avdrag i examen motsvarande den överlappande poängsumman.

Om det gäller en magisterexamen eller masterexamen ska ansvarig institution godkänna kursen/erna.

Studerar du på ett yrkesprogram måste kurserna från annan högskola alltid tillgodoräknas inom programmet av ansvarig institution innan examensbeviset kan utfärdas.

Ja, uppfyller du examenskraven för två olika huvudområden med samma kurser så kan du ansöka om en examen i respektive huvudområde. Skicka in en ansökan per examen.

 

Frågor om redan utfärdad examen

Examensbevis utfärdade 2024: du hittar ditt examensbevis i Ladok

Examensbevis utfärdade 2022 till 2023: Mejla examen@su.se. Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress kopian ska skickas. 

Är ditt examensbevis utfärdat 2021 eller tidigare: Beställer du kopia från Stockholms universitets arkiv via webbformulär

 

Innan du ansöker om examensbevis måste du själv kontrollera att ditt namn i Ladok är korrekt. Namnuppgifter hämtas från Folkbokföringen som regelbundet uppdateras. Namnändringar i examensbevis som redan är utfärdade görs ej.

Har du bytt personnummer och har särskilda skäl kan undantag ges, kontakta examen@su.se

 

Frågor om examensbeviset

Examensbeviset består dels av en förstasida där utfärdandedatum och examensbenämning framgår och dels av sida/or där de ingående kursernas namn, poäng, betyg och betygsdatum framgår. Samtliga uppgifter i examensbeviset redovisas på svenska och engelska.

Examensbeviset åtföljs av en bilaga på engelska, en så kallad Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Läs mer om digitala examensbevis

För att öppna ditt examensbevis på korrekt sätt, ska du först ladda ner det på din dator och sedan öppna det med en PDF-läsare. Om du öppnar det med en PDF-redigerare, är risken att du inte kan öppna det eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera. 

Ditt examensbevis är inte lösenordskyddat. Frågar din dator ändå om ett lösenord, använder du fel typ av program, vänligen prova då istället en PDF-läsare. PDF-läsare kan laddas ner gratis från Internet.

Läs mer om digitala examensbevis

Har du en eller flera avslutade kurser kan du begära att få ett digitalt kursbevis. Mejla examen@su.se och ange vilken eller vilka kurser du vill ha med i ditt kursbevis.

Om du behöver legalisera ditt examensbevis för att visa upp det för en utländsk myndighet kontaktar du Utrikesdepartementet (UD). En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den vanligen också godkännas av den utländska ambassad i Stockholm som företräder det land där handlingen ska användas.

Om du ska visa upp examensbeviset för ett land som har anslutit sig till Apostillekonventionen, kan du få apostille utfärdat av Notarius Publicus. Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen. En apostille-stämpel intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta. Apostille innebär normalt att du inte behöver få examensbeviset legaliserat av UD och att det inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

UD Legaliseringar - Regeringen.se

En examen är något att fira! Stockholms universitet arrangerar Magisterpromotion i Aula Magna två gånger per år för nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå.

Information om Magisterpromoveringen

En gång per år arrangeras dessutom universitetets största högtid, Installations- och promotionshögtiden, i Stadshuset för nyblivna doktorer och nytillträdda professorer.

Information om Installations- och promotionshögtiden

 

 

Kontakta Examensenheten

E-post
Examen grundnivå och avancerad nivå
examen@su.se

Examen forskarnivå
disputationer@su.se

Tillgodoräknande av utlandsstudier
tillgodo@su.se

Verifikationer
verification@su.se

Telefontid
Tisdag och torsdag 10.00-11.00
Telefon: 08-16 10 85

Ingen telefontid mellan 28 juni och 26 augusti. 

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

På denna sida