Examensbevis utfärdade 2016 och tidigare:

E-posta till arkivet@su.se  Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress kopian ska skickas.

Examensbevis utfärdade 2017 och senare:
E-posta till examen@su.se  Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress kopian ska skickas. 

 

Examensbevis utfärdade 1 juni 2019 eller senare:
E-posta till examen@su.se. Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken e-postadress kopian ska skickas. Ett digitalt examensbevis går inte att få för en examen som redan är utfärdad i pappersformat. Ett examensbevis i pappersformat går inte att få för en examen som redan är utfärdad digitalt.