Examensbevis utfärdade 2016 och tidigare

E-posta till arkivet@su.se  Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress kopian ska skickas.

Examensbevis utfärdade 2017 och senare
E-posta till examen@su.se  Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress kopian ska skickas.