Program som leder till yrkesexamen (lärare, jurist, psykolog, socionom)

Vill du inkludera en redan läst kurs i en yrkesexamen måste den ansvariga institutionen göra en bedömning och besluta om tillgodoräknande inom ramen för programmet, oavsett om det gäller svensk eller utländsk högskoleutbildning.

Kontakta studievägledningen på berörd institution för mer information.