Program eller fristående kurser

  • Om det gäller en kurs inom ditt huvudområde eller kurs inom annat ämne som är obligatoriskt och ska ingå i din examen måste ett tillgodoräknande göras. Varje institution beslutar om tillgodoräknande av tidigare studier inom sitt ämnesområde, inklusive utländsk utbildning och utbytesstudier.
  • Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen som valfria kurser/breddningsstudier utan något särskilt tillgodoräknande, förutsatt att utbildningsplanen eller de lokala examensreglerna ger utrymme för det. Lokala examensregler
  • Kurser som ingår i en behörighetsgivande examen får inte användas i en examen på avancerad nivå.
  • I en examen får en kurs inte ingå samtidigt med en annan kurs med helt eller delvis likartat innehåll.

Kontakta studievägledningen på berörd institution för mer information.