För studier som inte tillgodoräknas av en institution. Kontakta Studentavdelningen.

E-post: transfer@su.se