Du kan ansöka om tillgodoräknande för:

 • Utbytesstudier – om du har skrivit ett Learning Agreement med Studentavdelningen
 • Utlandsstudier som består av kurser inom flera olika ämnen som du vill tillgodoräkna som breddningsstudier/valfria studier på grundnivå (kandidatexamen)

Obs! För att tillgodoräkna tidigare utlandsstudier inom ditt huvudområde, yrkesprogram eller som motsvarande en obligatorisk kurs eller annan specifik kurs på Stockholms universitet, måste du kontakta berörd institution för mer information om ansökan.

När du ansöker ska du bifoga nedanstående dokument i pdf-format:

 • Kopia av resultatintyg/studieintyg (Official Transcript of Records) eller motsvarande på originalspråk samt översättning till engelska, vid behov. Kopian ska vara vidimerad eller gå att verifiera elektroniskt hos utfärdande institution. 
  Följande uppgifter ska finnas med på intyget: lärosätets namn, kursnamn, tidpunkt, nivå, poängomfattning, betyg och betygsskala.
   
 • Kursplan (course syllabus) eller motsvarande beskrivning från den termin då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista bör lämnas in för att underlätta bedömningen.
   
 • Vid avslutade utbytesstudier bifogas undertecknat Learning Agreement, om ett sådant upprättats i samband med utbytesterminen.
   
 • Om du ansöker om tillgodoräknande av kurser som ingår i en avslutad examen från ett utländskt lärosäte, ska du även bifoga kopia på erhållet examensbevis och eventuellt utlåtande från Universitets- och högskolerådet.

Originalhandlingar ska kunna uppvisas på begäran av handläggare. 

 

Ansökan via webb

Ansökan via Ladok på webben

Note: In order to apply for a credit evaluation you need to be a registered student at Stockholm University.