För att ansöka om tillgodoräknande:

  • Fyll i och skriv under ansökningsblanketten nedan.
  • Bifoga Official Transcript of Records (samtliga sidor). Intyget ska vara stämplat och underskrivet av universitetet/högskolan som du har läst vid. Information om lärosäte, kursnamn, datum för avslutade studier, nivå, poäng samt betyg ska framgå. Kom ihåg att även bifoga information om universitetets/högskolans utbildnings- och betygssystem, om det inte framgår av intyget. Obs! Betyg ska kunna visas upp i original på begäran.
  • Bifoga kursplaner för de aktuella kurserna.
  • Bifoga Learning agreement om du varit på utbytsstudier.
  • Skicka in ansökan och bilagor till Studentavdelningen/Examen per epost: transfer@su.se

Ansökan om tillgodoräknande av utländsk utbildning (120 Kb)

Om du har några frågor kontakta handläggare per e-post: transfer@su.se