För att ansöka om tillgodoräknande:

  • Fyll i och skriv under ansökningsblanketten nedan.
  • Se till att du har de dokument som ska bifogas ansökan (detaljbetyg, utbildningsdokumentation, kursplaner etc). Betyg ska visas upp i original.
  • Kontakta handläggare på Studentavdelningen per epost transfer@su.se och boka in ett möte. Vid mötet får du lämna in ansökan, visa upp betyg samt beskriva dina utlandsstudier och på vilket sätt du har tänkt att inkludera dem i din examen.

Ansökan om tillgodoräknande av utländsk utbildning (108 Kb)

Kontakta handläggare per e-post: transfer@su.se