Examensfrågor

Hur ansöker jag?

Ansökan om examensbevis görs enklast via Ladok på webben. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du ansöka på Ansökningsblankett (31 Kb)

Tillbaka upp

Hur lång är handläggningstiden?

Vårt mål är att handläggningstiden för kompletta ansökningar inte ska överstiga två månader. 

Tillbaka upp

Kan jag göra namnändringar?

Innan du ansöker om examensbevis måste du själv kontrollera att ditt namn i Ladok är korrekt. Namnuppgifter hämtas från Folkbokföringen som regelbundet uppdateras. Namnändringar i examensbevis som redan är utfärdade görs ej. Undantag görs endast vid ett personnummerbyte. 

Tillbaka upp

Var ska jag ansöka om examen?

Du ansöker om examensbevis vid det universitet/den högskola där du läst den senast daterade kursen som ska ingå i examen.

Tillbaka upp

Kan jag få en kopia på examensbeviset?

Ja, du kan få en kostnadsfri examenskopia. Är ditt examensbevis utfärdad 2015 eller tidigare:
E-posta till arkivet@su.se. Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress kopian ska skickas.

Examensbevis utfärdade 2016 eller senare:
E-posta till examen@su.se. Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress kopian ska skickas. 

Tillbaka upp

Ska jag ansöka enligt de nuvarande eller tidigare examensbestämmelserna?

  • Har du slutfört samtliga kurser som ska ingå i din examen före den 1 juli 2007 kan din ansökan endast prövas mot 1993 års examensbestämmelserna om den senast avslutade kursen är innan 30 juni 2015. Har du äldre studier (före 1977) som är dokumenterade i tentamensbok som ska ingå i examen ska tentamensboken uppvisas i original.
  • Du som påbörjat din utbildning höstterminen 2007 eller senare kan endast få en examen enligt de nya bestämmelserna.

Tillbaka upp

Kan jag ansöka om två kandidatexamina och använda samma kurser i båda?

Ja, det går bra om du har läst 90 hp i två olika huvudområden inkl examensarbete. Observera dock att har du påbörjat dina studier inom huvudområdet efter höstterminen 2016 omfattas du av de lokala examensbeskrivningarna. Kurser i den ena kandidatexamen kan även ingå i den andra kandidatexamen med annat huvudområde. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan endast utgöra grund för en kandidatexamen.

Tillbaka upp

Kan man ta med kurser från annan svensk högskola/universitet i en examen från Stockholms universitet?

Ja, det går bra i en kandidatexamen. Observera dock att har du påbörjat dina studier inom huvudområdet efter höstterminen 2016 omfattas du av de lokala examensbeskrivningarna. Kurserna måste vara helt avslutade och med godkänt resultat. De får inte överlappa innehållsmässigt med de kurser du läst på Stockholms universitet. Om det gäller en magisterexamen eller masterexamen ska ansvarig institution godkänna kursen/erna. Studerar du på ett yrkesprogram måste kurserna från annan högskola alltid tillgodoräknas inom programmet av ansvarig institution innan examensbeviset kan utfärdas.

Tillbaka upp

Kan jag tillgodoräkna utlandsstudier i en examen?

Om du har kurser/utbildning från utländskt universitet som du vill inkludera i examen fyller du i blanketten Ansökningsblankett tillgodoräknande (21 Kb)

För att en ansökan om tillgodoräknande ska behandlas så måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/den högskola där beslutet fattats. Normalt fattar berörd institution beslut om tillgodoräknande av utlandsstudier inom huvudämnet och breddningsämne. När det gäller utbildningsprogram som leder till yrkesexamen är det alltid institutionen som beslutar. Detta innebär att ansökan lämnas till den institution som ansvarar för ämnet/programmet. Finns inte ämnet vid Stockholms universitet eller är utlandsstudierna av mindre omfattning (mindre än 30 hp/20p), lämnas ansökan till Examensgruppen, Studentavdelningen. E-post: transfer@su.se

Tillbaka upp

Vilket examensdatum får mitt examensbevis?

Fr o m 1 januari 2017 dateras examensbeviset med det datum då examen utfärdas.

Tillbaka upp

Hur är examensbeviset utformat?

Examensbeviset består dels av en förstasida där utfärdandedatum och examensbenämning framgår och dels av sida/or där de ingående kursernas namn, poäng, betyg och betygsdatum framgår. Samtliga uppgifter i examensbeviset redovisas på svenska och engelska. Examensbeviset åtföljs av en bilaga på engelska, en så kallad Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Tillbaka upp

Kan jag få min examen översatt till engelska?

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska och engelska). Om du har ett äldre, endast svenskspråkigt, examensbevis som är utfärdad före 2003-01-01 kan du få en översättning till engelska, en s.k. "official transcript". Bifoga kopia av examensbeviset samt studieintyg på engelska om kurs/-er från annat universitet eller annan högskola ingår i examen.

Tillbaka upp

Vilka examenshögtider anordnas vid Stockholms universitet?

Magisterpromotionen äger rum två gånger per år, en på våren och en på hösten. Inbjudningskort skickas till dig som har tagit ut examen terminen innan. Mer information om tid, datum och när du ska ha ansökt om examensbevis hittar du på Akademiska högtider.

Tillbaka upp