Stockholms universitet logo, länk till startsida

ArcGIS Pro

Beskrivning Geografiska informationssystem
Leverantör ESRI
Version Windows OS X Linux
2.3 -- --
Instruktion 

För en beskrivning av hur du laddar ned en installationsfil och installerar programmet, se instruktion nedan.

Instruktionen innehåller även information om hur du förnyar licens och avinstallerar.

Licensens giltighetstid 20 april - 19 april
 
Förnya licens Begär ny behörighetskod (se ovan)
Frågor/support Kontakta Helpdesk/ESRI support (e-post)

 

För att få åtkomst till viss information som auktoriseringskoder, krävs att du är registrerad i Ladok som aktiv student vid Stockholms universitet.

Ladda ner och installera

Installationsfilen och auktoriseringskoden finns tillgänglig här.

Om länken inte fungerar, testa att kopiera URL:en och klistra in den i en annan webbläsare.

Ladda ner

 1. Klicka på .exe > Run
 2. Gå igenom installations-wizarden
 3. Du får nu ett meddelande om att ”Installation files have been successfully extracted to your computer” > Close

Installera

Installationen kommer inom kort att startas. Du kommer nu till ArcGIS Pro Setup Program > Next

 1. Master Agreement: Läs igenom Master Agreement, och om du godkänner avtalet, välj I accept the master agreement och klicka på Next. Om du inte godkänner avtalet, välj det andra alternativet och installationen kommer inte att genomföras.
 2. Installation Context: Välj Only for me (ditt användarnamn) > Next
 3. Destination Folder – välj en mapp där applikationen ska installeras > Next
  • Välj Install och installationen påbörjas.
  • Du får sedan ett meddelande om att ArcGIS Pro has been successfully installed > Finish

ArcGIS Pro startar automatiskt om den är korrekt installerad. Avluta programmet och gå till Authorization of ArcGIS Pro – Steg 1 nedan.

Aktivering av ArcGIS Pro - Steg 1

Efter installation behöver du auktorisera (aktivera) ArcGIS Pro.

 1. Navigera till C:\Users\[username]\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro\Resources\ArcGIS Pro Licensing Service
 2. Klicka på ProLS.msi för att starta ArcGIS Pro Licensing Service Setup program
  • Master Agreement: Läs igenom Master Agreement, och om du godkänner avtalet, välj I accept the master agreement och klicka på Next. Om du inte godkänner avtalet, välj det andra alternativet och installationen kommer inte att genomföras.
  • Gå igenom installations-wizarden
  • Du får nu ett meddelande om att ArcGIS Pro Licensing Service has been successfully installed > Finish

Aktivering av ArcGIS Pro - Steg 2

 1. Starta ArcGIS Pro
 2. Klicka på Configure your licensing option (längst ner på inloggningsrutan – du behöver med andra ord inte fylla i User name eller Password)
 3. Configure Authorization: Välj Single User License som License Type > Authorize
 4. Authorization options: Välj I have installed my software and need to authorize it > Next
 5. Authorization method: Välj auktoriseringsmetod = Authorize with Esri now using the Internet > Next
 6. Fyll i Authorization information > därefter Next:
  • First Name och Last Name = Ditt namn
  • Organization = Stockholms universitet
  • Address 1 = Universitetsvägen 10D
  • City = Stockholm
  • State/Province = AB
  • Zip/Postal Code = 10691
  • Location = Sweden
  • Phone Number = 08162000
  • Email = din @student.su.se e-postadress
 7. Fyll i Authorization information (fortsättning) > därefter Next:
  • Your Organization = Education – Student
  • Your Industry = Higher Education
  • Yourself = Student
 8. Software Authorization Number: Ange Authorization Code > Next
 9. Authorize Software Extension: Kontrollera att valet ”I have authorization number(s) to authorize one or more extenstions” är förbockad > Välj Next
 10. Authorizing Software: Välj Finish

Starta om ArcGIS Pro för att verifiera auktoriseringen.

Verifiera: Verifiera installationen genom att kontrollera att det går bra att starta programmet. Om programmet inte startar, reparera installationen genom att starta ArcGISPro_23_167023.exe och välj Repair.

 

Förnya licens

Det installerade programmet har full funktionalitet, fram till årsdagen den 19 april. Med andra ord behöver din programlicens förnyas senast den 20 april.

När det är dags att förnya hittar du den nya Authorization Code här. Följ därefter instruktionerna under Authorization of ArcGIS Pro – Step 2.

 

Avinstallera programmet

När du avslutar dina studier ska du avinstallera programmet. Starta ArcGISPro_23_167023.exe och välj ta bort (remove).

 

Frågor och support

En mer utförlig installationsguide finner du här

Support

För support kontakta ESRI via e-post, telefon 0770-330690, eller via ESRI's webbsida.

Frågor?

Kontakta Helpdesk