ChemOffice Pro

På denna sida hittar du instruktioner för hur du laddar ner och installerar ChemOffice Pro. För att få åtkomst till programvaran krävs att du är registrerad i Ladok som aktiv student vid Stockholms universitet.

Beskrivning Ritning & analys
Leverantör PerkinElmer Informatics
Version
Windows OS X Linux
17 17 -
Distribution Detta program laddar du ned via leverantörerens webbplats
Instruktion

För en beskrivning av hur du laddar ned en installationsfil och installerar programmet, se instruktion nedan.

Instruktionen innehåller dessutom information om hur du förnyar licens och avinstallerar.

Licens giltighetstid 16 januari - 15 januari
Förnya licens Aktivera förlängning i programmet (se instruktion nedan)
Frågor/support Kontakta Helpdesk/PerkinElmer support

Registrera konto hos leverantören

Klicka här för att få information om hur du registrerar konto hos leverantören.

Ladda ner

Klicka på My Site Subscription, och klicka därefter Download Site Subscription Software. Välj plattform och klicka på Click Here to Download Software. Nu startar nedladdningen - det brukar vara klart på mindre än en minut.

Installera

Öppna den nedladdade filen (om du får en fråga om det är ok att öppna filen, klicka ok). Klicka Install Software, och klicka sedan Next. Läs licensavtalet (skrolla till slutet av avtalstexten, acceptera det), och klicka sedan Next. Fortsätt klicka Next tills du kommer till Install. Klicka på Install och installationen startar - det brukar normalt vara klart på mindre än en minut. Klicka Finish för att avsluta.

Verifiera

Verifera installationen genom att kontrollera att det går bra att starta programmet. Exakt hur du gör beror på vilken plattform du kör på. Om programmet inte går att starta, gör om installationen enligt ovan. Du måste då leta upp det ställe dit nedladdningsfilen lagrades. Om du misslyckas med att hitta den nedladdade filen, kan du upprepa nedladdningen enligt stegen ovan.

Om du kan se information om din nedladdning, logga in på ditt konto, klicka MY ACCOUNT och klicka sedan My Downloads, under Services.

Det installerade programmet har full funktionalitet, fram till årsdagen den 15 januari. Med andra ord behöver din programvarulicens förnyas senast den 16 januari. Om förnyelsen inte sker, senast årsdagen, kommer programmet ändå att fungera i ytterligare 30 dagar, men med meddelande om att programmet måste förnyas.

Så här genomför du förnyelsen:

  1. Starta programmet.
  2. Välj meny Help, och sedan alternativet Activate ChemOffice Pro.
  3. Klicka Activate over Internet, för att initiera förnyelsen. Nu är förnyelsen klar.

När du avslutar dina studier ska du avinstallera programmet. Exakt hur du gör beror på vilken plattform du kör på.

Support

För support kontakta PerkinElmer support.

Frågor?

Kontakta Helpdesk