SAS/JMP

På den här sidan hittar du instruktioner för hur du laddar ner och installerar SAS och JMP. För att få åtkomst till viss information som installationsfiler (SID-filer), krävs att du är registrerad i Ladok som aktiv student vid Stockholms universitet.

Beskrivning Statistik
Leverantör SAS
Version

SAS Educational Analytics Suite

Windows OS X Linux
9.4 - 9.4


SAS Enterprise Miner Desktop for Windows Workstations

Windows OS X Linux
9.4 - -


JMP Statistical Discovery

Windows OS X Linux
15 15 -
Instruktion och distribution

Detta program kan du ladda ner själv. För en beskrivning av hur du laddar ned en installationsfil och installerar programmet, se instruktion nedan.

Instruktionen innehåller dessutom information om hur du förnyar licens och avinstallerar.

Licensens giltighetstid 31 maj - 30 maj
Förnya licens Ladda ner aktuell licensfil (se instruktion nedan)
Frågor/support Kontakta Helpdesk/SAS support

Ladda ner

För att ladda ner klicka här för SAS och här för JMP. I den mappen, välj plattform och klicka på motsvarande mapp. Slutligen, klicka på .zip-filen för att ladda ner installationsfilen. Nu startar nedladdningen av en stor fil - det kommer att ta en stund.

Installation

Öppna ned nedladdade filen (om du får en fråga om det är ok att öppna filen > välj ok). Välj en mapp dit den packade filen expanderas. Kör installationsprogrammet genom att:

 • Windows: Dubbelklicka på "setup.exe"
 • Linux: Dubbelklicka på "setup.sh"
 • Mac: Montera .dmg-filen och starta installationsfilen (observera att detta endast gäller JMP, då SAS inte finns tillgängligt för Mac)

Nu startar installationen - det kommer att ta en stund.

Verifiera

Verifiera installationen genom att kontrollera att det går bra att starta programmet. Exakt hur du gör beror på vilken plattform du kör på. Om programmet inte startar, gör om installationen enligt ovan. Om du misslyckas med att hitta den nedladdade filen, kan du upprepa nedladdningen enligt instruktionen ovan.

Det installerade programmet har full funktionalitet, fram till årsdagen den 30 maj. Med andra ord behöver din programlicens förnyas senast den 31 maj. Du märker detta genom att du blir ombedd att ange en ny licensfil (SID-fil). Om inte licensfilen förnyas, senast årsdagen, kommer programmet ändå att fungera i ytterligare 30 dagar, men med meddelande om att licensfilen behöver förnyas.

För att förnya behöver en ny licensfil installeras (även kallad SID-fil - SAS Installation Data File).

Ladda ner licensfil

Ladda ner aktuell licensfil för SAS här och för JMP här. I den mappen välj plattform och klicka på motsvarande mapp. Slutligen, högerklicka på .txt-filen och välj Spara länk som..., och spara filen på Skrivbordet.

Installera licensfil

JMP: Starta JMP

 • Om licensen har gått ut, får du ett meddelande om detta.
 • Klicka på Open License.
 • Leta upp licensfilen du sparade ner på Skrivbordet (under Ladda ner licensfil)
 • Välj Öppna > välj OK

SAS: Avsluta SAS-programmet

 • Välj Start > Alla program > SAS > Utilities > Renew SAS Software
 • Högerklicka på Renew SAS Software och välj Run as Administrator. Om du får en kontrollfråga, klicka Tillåt
 • Leta upp licensfilen du sparade ner på Skrivbordet (under Ladda ner licensfil) > klicka på Öppna > klicka på Next
 • Verifiera plattform och SAS program > klicka OK
 • Klicka Renew. Om allt går bra, kommer du att få meddelandet: The setinit was successfully applied

När du avslutar dina studier ska du avinstallera programmet. Exakt hur du gör beror på vilken plattform du kör på.

Support

För support kontakta SAS support.

Frågor?

Kontakta Helpdesk