Stockholms universitet

Licenser och program

Stockholms universitet tillhandahåller ett antal programvaror som du kan nyttja under dina studier. Nedan följer en lista på vilka programvaror det är samt vilka villkor som gäller.

Ett villkor för att få tillgång till programvaror är att du är registrerad i Ladok som aktiv student vid Stockholms universitet. Licensen för att använda programmet är i de allra flesta fall tidsbegränsad, det vill säga efter en tid slutar programmet att fungera. Om du då fortfarande är registrerad som aktiv student har du möjlighet att förnya licensen.

Om du både är student och medarbetare har du möjlighet att nyttja programvaror för studenter i studiesyfte. För att få åtkomst till detta behöver ett formulär fyllas i för godkännande.

Formuläret hittar du här

Observera att studentprogramvarorna endast får installeras på din egen privatägda dator och inte får användas i forskning eller i andra arbetsrelaterade sammanhang.

Har du frågor kring detta, kontakta IT-supporten

 

Program

Använd länkarna i nedanstående lista för att läsa mer om varje program och hur du kan få tillgång till dem. Programmen får inte, under några omständigheter, användas i kommersiella sammanhang.

Program Kategori Notering
ArcGIS (ArcMap)  Geografiska informationssystem  
ArcGIS Pro Geografiska informationssystem  
ChemOffice Ritning och analys  
Claro Digitalt studieverktyg Inkluderar både talsyntes och studieverktyg
JMP Statistik  
Mathematica Matematik  
MATLAB Matematik  
Nvivo Kvalitativ dataanalys Tillhandahålls ej av Stockholms universitet. Du som är student kan köpa till rabatterat pris. Klicka här för mer information
Office 365   Lagring i molnet (OneDrive), officepaketet och e-post
SAS Viya Statistik  
Solidedge 2D/3D/CAD Kontakta Helpdesk för mer information
SPSS Statistik  
Stata Statistik  
StavaRex & SpellRight Stavningsstöd för svenska och engelska  
Survey&Report Webbaserat enkätverktyg

Alla som har ett universitetskonto kan logga in i verktyget och skapa enkäter. Verktyget är primärt tänkt för kursvärderingar, men alla typer av enkäter och undersökningar kan göras med verktyget.

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring IT-supporten

På denna sida