Stockholms universitet logo, länk till startsida

ACT - Hantera stress och främja hälsa

tisdag 19 maj 2020 13.00 – tisdag 9 juni 2020 16.00

Via Zoom

Studenthälsans kurs ”ACT – hantera stress och främja hälsa” lär dig hantera den stress som är ofrånkomlig i det dagliga livet - inte minst som student.

Kursen baseras på terapiformen ACT som är en förkortning av Acceptance and Commitment Therapy. Då den används i en stresshanteringskurs kallas den istället för Acceptance and Commitment Training. ACT vilar på en teoretisk bas från psykologisk grundforskning. Forskning från både Sverige och England visar att ACT är en effektiv metod för att minska stress hos vuxna och ungdomar. 
 

Under kursen arbetar vi med följande frågor:

  • Hur kan vi förhålla oss till stress i våra dagliga liv?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?
  • Vad värdesätter jag som kursdeltagare inom livets olika områden?
  • Vilka strategier och möjligheter har jag för att konkret ta steg i riktning mot det liv jag vill leva?
     

Kursdatum: tisdagar, 19/5, 26/5, 2/6 0ch 9/6
Tid: 13.00 - 16:00
Plats: via Zoom
Anmälan: mejla företagssköterska Elisabeth Jeppsson, elisabeth.jeppsson@su.se
Senaste anmälningsdatum: fredagen den 15 maj