Stockholms universitet logo, länk till startsida

Agenda 2030, Sida och MFS-stipendium för studenter på Institutionen för data- och systemvetenskap

måndag 14 september 2020 12.00 – 12.45

Digitalt mötesrum via Zoom (länk till Zoom skicks till alla som registrerar sig)

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor? Vill du arbeta internationellt i framtiden? Skulle du vilja göra en fältstudie utomlands för att kickstarta din karriär?

Detta är en 45 minuters föreläsning för studenter på Institutionen för data- och systemvetenskap om Agenda 2030, Sveriges arbete kring globala målen och utvecklingsfrågor samt information kring Sidas Minor Field Studies (MFS)-stipendium för att genomföra en fältstudie utomlands under uppsatsterminen.  

Föreläsningen är öppen för alla studenter som är intresserade och består av fem delar: 

  1. Agenda 2030
  2. Sverige och globala målen
  3. Hur du kan engagera dig i hållbarhetsfrågor?
  4. Fältstudie till Nepal 
  5. Tips för dig som planerar en internationell karriär

Anmäl dig till informationsmötet här 

 

Minor Field Studies 

Stockholms universitets samordnare för Sidas Minor Field Studies (MFS)-fältstudieprogram berättar mer om möjligheten för dig att söka ett MFS-stipendium på 27 000kr för att samla in data i ett låg- eller medelinkomstland till din uppsats/examensarbete. MFS riktar sig till dig som studerar på grund- eller avancerad nivå och vill fördjupa dig i något av de Globala målen samt frågor som rör den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet. MFS-samordnaren genomförde själv en MFS-fältstudie till Nepal under 2019 och kommer ge tips och råd kring ansökan och fältstudien. 

Under 2019 genomförde över 50 studenter på Stockholms universitet fältstudier i 28 olika länder som Brasilien, Colombia, Ghana, Rwanda, Tanzania, Thailand.
Läs mer om MFS-studenters erfarenheter här
 
Mer information om MFS kan du hitta på su.se/mfs eller su.se/english/mfs.
 
Nästa MFS-utlysning stänger 15 oktober 2020 för en fältstudie under VT21 eller HT21.