Stockholms universitet logo, länk till startsida

Agenda 2030, Sida och MFS-stipendium för studenter på Institutionen för pedagogik och didaktik

tisdag 15 september 2020 12.00 – 12.45

Digitalt mötesrum via Zoom (länk till Zoom skicks till alla som registrerar sig)

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor? Vill du arbeta internationellt i framtiden? Skulle du vilja göra en fältstudie utomlands för att kickstarta din karriär?

Detta är en 45 minuters föreläsning för studenter på Institutionen för pedagogik och didaktik om Agenda 2030, Sveriges arbete kring globala målen och utvecklingsfrågor samt information kring Sidas Minor Field Studies (MFS)-stipendium för att genomföra en fältstudie utomlands under uppsatsterminen. 

Föreläsningen är öppen för alla studenter som är intresserade och består av fem delar: 

  1. Agenda 2030
  2. Sverige och globala målen
  3. Hur du kan engagera dig i hållbarhetsfrågor?
  4. Fältstudie till Nepal 
  5. Tips för dig som planerar en internationell karriär

 

Anmäl dig till informationsmötet här 

 

Minor Field Studies 

Stockholms universitets samordnare för Sidas Minor Field Studies (MFS)-fältstudieprogram berättar mer om möjligheten för dig att söka ett MFS-stipendium på 27 000kr för att samla in data i ett låg- eller medelinkomstland till din uppsats/examensarbete. MFS riktar sig till dig som studerar på grund- eller avancerad nivå och vill fördjupa dig i något av de Globala målen samt frågor som rör den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet. MFS-samordnaren genomförde själv en MFS-fältstudie till Nepal under 2019 och kommer ge tips och råd kring ansökan och fältstudien. 

Under 2019 genomförde över 50 studenter på Stockholms universitet fältstudier i 28 olika länder som Brasilien, Colombia, Ghana, Rwanda, Tanzania, Thailand.
Läs mer om MFS-studenters erfarenheter här 
 
Mer information om MFS kan du hitta på su.se/mfs eller su.se/english/mfs.
 
Nästa MFS-utlysning stänger 15 oktober 2020 för en fältstudie under VT21 eller HT21.