Använd din flerspråkighet som resurs i ditt skrivande

onsdag 19 februari 2020 10.00 – 12.00

Kårsalen, plan 1 i Studenthuset

Tycker du att det är svårt att skriva på svenska som ett andra- eller främmande språk? Vill du veta hur du kan använda din flerspråkighet som en resurs?

Många av oss har fått höra att om man ”skriver på svenska” ska man också  ”tänka på svenska”, men behöver vi verkligen hålla språken åtskilda när vi skriver akademiska texter? Hur kan vi använda oss av vår förmåga och kunskap om att skriva på andra språk när vi producerar texter på svenska eller engelska?

Under denna workshop kommer vi att utforska olika sätt att överföra skrivförmågor och -färdigheter mellan olika språk, strategier för att arbeta på ett andraspråk och hur man arbetar mer flexibelt mellan och över språken. Workshoppen kommer att bestå av diskussioner mellan deltagarna under ledning av representanter från The Academic Writing Service och Studie- och språkverkstaden.

Workshoppen kommer att vara tvåspråkig (svenska och engelska) utifrån de deltagandes preferenser och du behöver inte anmäla dig på förhand.

Evenemanget ges i samarbete med Stockholms universitets studentkår. Du hittar mer information om studentkåren på sus.su.se

Studie- och språkverkstaden (su.se/sprakverkstaden) erbjuder gratis hjälp till alla studenter vid Stockholms universitet som vill utveckla sitt akademiska skrivande och sina studiestrategier.

Läs mer om vad Studie- och språkverkstaden kan erbjuda dig.

Kalender utbildning

13 januari

25 januari

Välkomstaktiviteter – för dig som är ny student

28

januari

Infobord om Studenthälsans aktiviteter

28 januari

2 juni

Snabbhandledning på Studie- och språkverkstaden

29

januari

Planera din studievecka på Öppen studio

29

januari

Informationsmöte om Minor Field Studies

4

februari

Terminsstart: Skrivgrupp för dig som skriver uppsats på engelska

4 februari

26 maj

Skrivgrupp för studenter med svenska som andraspråk

5

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

5 februari

29 april

Medicinsk lunchyoga för studenter på onsdagar

5

februari

Så hittar du sommarjobbet

12

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

12

februari

Mer jävlar anamma i studierna!

12

februari

Anteckna på föreläsningar – så här gör du!

13

februari

Läs effektivt!

19

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

19

februari

Använd din flerspråkighet som resurs i ditt skrivande

19

februari

Workshop för dig med dyslexi

19

februari

Workshop om att skapa tentaro

26

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

26

februari

Svenska som andraspråk? Så här kan du plugga ord med hjälp av flashcards

26

februari

Ergonomi – hur sitter du egentligen?

3 mars

24 mars

Bli vän med dig själv – introduktion till mindfulness och självmedkänsla

4

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

4

mars

Planera dina studier – så gör du!

4

mars

Workshop om andning, återhämtning och självmedkänsla

5

mars

Vetenskapliga artiklar – så läser du dem

11

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

11

mars

Öppet hus vid Stockholms universitet

11

mars

Workshop om kost

18

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

18

mars

Workshop om stresshantering för dig som studerar med funktionsnedsättning

18

mars

Upptäck dina kompetenser

18

mars

Skrivretreat för uppsatsskribenter

25

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

25

mars

Skriva uppsats – så får du ordning på skrivprocessen

1

april

Planera din studievecka på Öppen studio

1

april

Bygg din egen drömutbildning

2

april

Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt - källkoll för skrivande studenter

8

april

Planera din studievecka på Öppen studio

15

april

Planera din studievecka på Öppen studio

15

april

Börjar du plugga lite för sent till tentorna?

15

april

Skrivretreat för uppsatsskribenter

22

april

Planera din studievecka på Öppen studio

22

april

Snabbhandledning i akademiskt skrivande

29

april

Planera din studievecka på Öppen studio – varje onsdagsmorgon

29 april

13 maj

Skrivgrupp för dig med skrivsvårigheter

6

maj

Skrivretreat för uppsatsskribenter

Fler kalendarier för utbildning

13

februari

Bibliotek

Läs effektivt!

13

februari

Läs effektivt!

18

februari

"Tredje tisdag" – tema lev hållbart, jobba klimatsmart!

5

mars

Bibliotek

Vetenskapliga artiklar – så läser du dem

18

mars

Bibliotek

Skrivretreat för uppsatsskribenter