Arbetsmarknad och nätverkande – karriärworkshop 3 av 3

fredag 22 november 2019 09.00 – 11.30

Ekosalen, hus Beta, Studenthuset

Det tredje och avslutande karriärworkshopstillfället. Hur kontaktar du arbetsgivare på ett bra sätt?

Öka förståelsen för arbetslivet och lär dig nätverka genom informationsintervjuer och framgångsberättelser. Du övar på att kortfattat och tydligt lyfta fram dina kompetenser i kontakter med arbetsgivare. Workshop innebär att vi aktivt jobbar med övningar och diskussioner då vi ses.

Vi bjuder på fika!

Anmäl dig här

Varmt välkommen,

Ida & Marie
Studie- och karriärvägledare,
Central studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet

Studenter workshoppar med post it-lappar Foto: Mostphotos/Robert Kneschke
Foto: Mostphotos/Robert Kneschke