Informationsmöte om Minor Field Studies

torsdag 3 oktober 2019 12.00 – 13.00

Ekosalen, Studenthuset plan 2 (Betahuset)

Dags för examensarbete eller uppsats? Informationsmöte för dig som studerar vid Stockholms universitet och vill veta mer om eller planerar att ansöka till fältstudieprogrammet Minor Field Studies.

Minor Field Studies 

Varför skriva din uppsats i Stockholm när du kan skriva det på ett mer äventyrligt sätt utomlands? Stockholm universitets studenter har nu möjlighet att ansöka om ett Sida finansierat Minor Field Studies (MFS)-stipendium och tillbringa minst 8 veckor i ett låg- eller medelinkomstland för att utföra en fältstudie som underlag för sin uppsats eller examensarbete.

Välkommen till detta informationsmöte där Studentavdelningens MFS-handläggare berättar mer om stipendieprogrammet. 

  • Vad är MFS?
  • Möjliga värdländer
  • Behörighet
  • Ansökan
  • Bedömning och urval
  • Förberedelser

Information

Ansök mellan den 19 september och 15 oktober 2019 för att genomföra din fältstudie innan 31 januari 2021.

MFS riktar sig till dig som studerar på kandidat-, magister- och masternivå inom alla ämnesområden och vill genomföra en fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland för din uppsats eller examensarbete. 

Mer information hittar du på su.se/mfs (in English su.se/english/mfs). 

Frågor?

Om du har frågor kring programmet, kontakta MFS-handläggaren via e-post mfs@su.se. Gäller frågorna ditt projekt, kontakta utbyteskoordinatorn på din institution.

Anmälan

Anmäl dig till informationsmötet här

Välkommen!