Informationsträff för studenter med funktionsnedsättning

måndag 13 januari 2020 10.00 – 15.15

Ekosalen i Betahuset i Studenthuset, kl. 10 och kl. 13

Ska du börja plugga vid Stockholms universitet och har en funktionsnedsättning? Välkommen på en informationsträff där du får veta mer om de pedagogiska stödformer som erbjuds!

Det stöd vi erbjuder utgår från dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Måndagen den 13 januari är du välkommen på informationsträff. Samma information kommer att ges vid två tillfällen:

  • första informationsträffen kl. 10–12.15
  • andra informationsträffen kl. 13–15.15

Du kommer att få veta mer om:

  • särskilt pedagogiskt stöd
  • resursrum
  • talböcker
  • talsyntes, rättstavningsprogram och anteckningsappen Audionote
  • visning av delar av campus

Antalet platser är begränsat och om du vill delta måste du anmäla dig senast den 10 januari.

Anmäl dig till träffen kl. 10–12.15

Anmäl dig till träffen kl. 13–15.15

Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd vid Stockholms universitet

Studenter i föreläsningssal Foto: Viktor Gårdsäter

 

Kalender utbildning

13 januari

25 januari

Välkomstaktiviteter – för dig som är ny student

20

januari

Studieteknik på universitetet – så här gör du!

21

januari

Studieteknik på universitetet – så här gör du!

21

januari

Välkomstmässa, fika och speed-friending

22

januari

Terminsstart: Kom igång med studieplanering på Öppen studio

22

januari

Webbinarium om fältstudier utomlands via ett Minor Field Studies-stipendium

28

januari

Infobord om Studenthälsans aktiviteter

28 januari

2 juni

Snabbhandledning på Studie- och språkverkstaden

29

januari

Planera din studievecka på Öppen studio

29

januari

Informationsmöte om Minor Field Studies

4

februari

Terminsstart: Skrivgrupp för dig som skriver uppsats på engelska

4 februari

26 maj

Skrivgrupp för studenter med svenska som andraspråk

5

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

5 februari

29 april

Medicinsk lunchyoga för studenter på onsdagar

12

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

12

februari

Mer jävlar anamma i studierna!

12

februari

Anteckna på föreläsningar – så här gör du!

13

februari

Läs effektivt!

19

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

19

februari

Använd din flerspråkighet som resurs i ditt skrivande

19

februari

Workshop för dig med dyslexi

19

februari

Workshop om att skapa tentaro

26

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

26

februari

Svenska som andraspråk? Så här kan du plugga ord med hjälp av flashcards

4

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

4

mars

Planera dina studier – så gör du!

4

mars

Workshop om andning, återhämtning och självmedkänsla

5

mars

Vetenskapliga artiklar – så läser du dem

11

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

11

mars

Öppet hus vid Stockholms universitet

11

mars

Workshop om kost

18

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

18

mars

Workshop om stresshantering för dig som studerar med funktionsnedsättning

18

mars

Skrivretreat för uppsatsskribenter

25

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

25

mars

Skriva uppsats – så får du ordning på skrivprocessen

22

april

Snabbhandledning i akademiskt skrivande

Fler kalendarier för utbildning

20

januari

Bibliotek

Föreläsning kl 12-13: Upptäck biblioteket – klara dina studier

20

januari

Bibliotek

Föreläsning kl 14-15: Tre tips om studieteknik från Studie- och språkverkstaden

21

januari

Bibliotek

Föreläsning kl 12-13: Tre tips om studieteknik från Studie- och språkverkstaden

21

januari

Bibliotek

Föreläsning kl 14-15: Upptäck biblioteket – klara dina studier

21

januari

"Tredje tisdag" - tema mentorskap, kommunikation och ledarskap

13

februari

Bibliotek

Läs effektivt!

13

februari

Läs effektivt!

18

februari

"Tredje tisdag" – tema lev hållbart, jobba klimatsmart!

5

mars

Bibliotek

Vetenskapliga artiklar – så läser du dem

18

mars

Bibliotek

Skrivretreat för uppsatsskribenter