INSTÄLLT: Informationsmöte om studier och praktik utomlands

onsdag 18 mars 2020 09.00 – 10.00

Ekosalen, Studenthuset plan 2 (Betahuset)

Är du sugen på att plugga utomlands? Vill du lära dig mer om hur du kan bli utbytesstudent eller göra din praktik utomlands?

Evenemanget är inställt 

För närvarande ställer Stockholms universitet in arrangemang med fler än 50 deltagare utifrån regeringens beslut. För att minska risken för smittspridning har vi valt att ställa in även detta evenemang. Det är upp till respektive arrangör av föreläsningar och evenemang som har färre än 50 deltagare att bedöma om de ska hållas som planerat. Universitetet uppmanar alla medarbetare att vara restriktiva med att hålla stora sammankomster. Universitetets information till studenter och medarbetare om coronaviruset: su.se/corona  

 

Informationsmöte om utlandsstudier. Foto: Alex Batchelor/Unsplash
Informationsmöte om utlandsstudier. Foto: Alex Batchelor/Unsplash