INSTÄLLT: Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt - källkoll för skrivande studenter

torsdag 2 april 2020 12.00 – 12.45

Fresctibiblioteket, Scenen

Undrar du hur du hittar användbar vetenskaplig information? Vill du bli bättre på att hantera källor i din egen text?

Evenemanget är inställt

För närvarande ställer Stockholms universitet in arrangemang med fler än 500 deltagare utifrån regeringens beslut. För att minska risken för smittspridning har vi valt att ställa in även detta evenemang. Det är upp till respektive arrangör av föreläsningar och evenemang som har färre än 500 deltagare att bedöma om de ska hållas som planerat. Universitetet uppmanar alla medarbetare att vara restriktiva med att hålla stora sammankomster. Universitetets Information till studenter och medarbetare om coronaviruset: su.se/corona

Kom till biblioteket och lär dig hur du hittar användbar vetenskaplig information och få tips för att bli bättre på källkritik till din uppsats eller rapport. Du kan också få råd om referatteknik och akademiskt skrivande. Föreläsningen är gratis och öppen för alla studenter vid Stockholms universitet. Tipsa gärna dina studiekamrater, besök oss tillsammans och förbered er inför era kommande grupparbeten.


Innehåll

  • Sökteknik för vetenskap och forskning
  • Källkritik och granskning
  • Skriv bättre texter och referera rätt

För vem

Föreläsningen passar dig som är student på universitetet och som just nu skriver på en uppsats, rapport, analys eller inlämningsuppgift.

Förmåga att söka och värdera kunskap är något som alla studenter vid universitet och högskolor förväntas ha lärt sig vid examensdagen. Att kunna hitta och urskilja vetenskapliga källor är något som blir allt viktigare i en värld där alternativa fakta och ”fake news” ständigt förekommer i informationsflödet.
 

Frågestund

Efter föreläsningen finns möjlighet att stanna kvar – ställ just dina frågor till någon av bibliotekarierna och pedagogerna på plats.