Sömnskola - INSTÄLLT 18 + 25 MARS

onsdag 26 februari 2020 09.00 – onsdag 1 april 2020 11.00

Studenthälsans mottagning, rum 229, Studenthuset, hus Beta, Universitetsvägen 2B

God sömn är en grundförutsättning för bra hälsa. Sömn har en avgörande funktion i att återställa och reparera våra hjärnor efter dagens aktiviteter.

För närvarande ställer Stockholms universitet in arrangemang med fler än 500 deltagare utifrån regeringens beslut. Ytterligare begräsningar och inställda arrangemang kan bli aktuella i närtid. Detta evenemang är inställt 18 + 25 mars. Skulle detta evenemang ställas in ytterligare kommer den här artikeln att uppdateras. Universitetets information till studenter och medarbetare om coronaviruset: su.se/corona

God sömn är mycket viktigt för bland annat inlärning och effektiv långtidslagring av information, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga samt vår förmåga till kreativitet.

Person som ligger i en säng. Foto: Twinsfisch/Unsplash

 Sömnskolan är praktiskt orienterad med teoretiska inslag från aktuell sömnforskning. Den pågår en gång i veckan under sex veckor och syftar till att ge dig konkreta verktyg för att på egen hand förstå och komma till rätta med dina sömnvanor. Du väljer själv, utifrån ditt behov, hur många tillfällen du vill delta i. Ingen föranmälan krävs.

Tid och plats

Onsdagar 26 februari - 1 april kl. 09.00 - 11.00 

Studenthälsans mottagning, rum 229, Studenthuset, hus Beta, Universitetsvägen 2B

Ledare: Företagssköterskorna Elisabeth Jeppsson och Susanne Ghomashi 

Kontakt: elisabeth.jeppsson@su.se

Läs mer om Studenthälsan i Stockholm